Az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1998-ban alapított kutatóintézete. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet 2010-ben minősítették Magyarország egyik kutató-elitegyetemévé. Az Intézet indulása óta számtalan kutatással, kiadott könyvvel, szakmai folyóirattal alapozta meg hazai és nemzetközi hírnevét.
Az információs társadalom kialakulása jelen korunk legnagyobb gazdasági, társadalmi, kulturális változása, melynek hatásai az egész világon érvényesülnek, és alapjaiban befolyásolják az egyének, a cégek, az állam, illetve a társadalmi közösségek életminőségét, sikerét, működését, továbbélését.
Az ITTK alapvetően két féle kutatást végez: alapkutatásokat, melyeket a nemzetközi és a hazai térben publikálunk, illetve megbízásokat vállalunk a profilunkba illeszkedő kutatási területeken. Az utóbbi években alapkutatásainkat egyre inkább nemzetközi konzorciumok részeként, vagy nemzetközi szervezetek megbízásából végezzük. Kutatási eredménytermékeink három területet érintenek: alapkutatások, a jelen mélyreható ismerete; döntés-előkészítő szakanyagok, forgatókönyvek, szcenáriók; stratégiaalkotás, rövid- és hosszú távú trendelemzés.
Kutatási módszereink a kvantitatív jellegű, hagyományos és online nagymintás adatfelvételek mellett a kvalitatív módszerek lehető legszélesebb körű alkalmazására terjednek ki, amelyek között szerepel a mélyinterjú, a fókuszcsoport, tartalom-elemzés, de végzünk laboratóriumi kísérleti vizsgálatokat is. A primer kutatásokat kiegészítik a másodelemzések, desk-research jellegű kutatások.
2011 óta egyre növekvő számban indulnak alkalmazás-fejlesztési projektjeink, leginkább a big data és a mobil applikációk metszéspontjában. Három nagy projekt keretében a Magyar Postának és a MÁV-START Zrt.-nek is fejlesztettünk holisztikus informatikai megoldásokat.
Intézetünk erőssége a trendérzékenység: a legszélesebb értelemben vett információs társadalommal kapcsolatos kérdésekben rövid-, közép- és hosszú távú, magas értékhozzáadással készült elemzéseket vállalunk. A hazai és a nemzetközi kutatásokban elsősorban a társadalmi-elméleti háttér megalapozásához nyújtunk hatékony segítséget. Kutatásaink során legtöbbször a megcélzott célcsoportok jellemzőit, véleményét, attitűdjeinek a megmérését, egyes termékek és eredmények magyarországi, valamint kelet-és közép-európai környezetben való tesztelését, termék- és szolgáltatás-fejlesztését végezzük, illetve alapot nyújtunk kísérleti kutatássorozatok megvalósításához, illetve a hazai és nemzetközi trendek feltárásához, döntés-előkészítések adatokkal való támogatásához.
Az ITTK közel 50 kutatóval dolgozik, melyek között megtalálható antropológus, agrármérnök, villamosmérnök, szociológus, pszichológus, tanár, biológus, közigazgatási szakember, jogász, közgazdász, orvos stb. Az ITTK képes aktivizálni és kutatásba bevonni a Műegyetem szakembereit, tanszékeit. Kutatásaink és trendelemzéseink hiteles forrásként szolgálnak az üzleti, a civil és az állami szféra számára egyaránt.
Érdemes tudni:
  • tíz év alatt több mint 200 nagyobb kutatást vezettünk le, megbízóink megelégedésére,
  • az ITTK készíti a nemzetközi UNESCO információs társadalommal foglalkozó évkönyvét,
  • az ITTK készítette az Európai Unió információs társadalommal foglalkozó tankönyvét, melyet angol és görög nyelvre is lefordítottak, jelenleg a második, bővített kiadáson dolgozunk,
  • az ITTK résztvevője volt a világ legnagyobb (5000 fős) 10 éven át követett longitudinális lakossági internet-paneljének, a World Internet Projectnek,
  • az ITTK könyvkiadói programja segítségével több, mint 20 szakkönyvet és kiadványt jelentetett meg.